Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Údržba HOZ Krumsín O1
Odesílatel Blanka Novotná
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.07.2020 09:51:57
Předmět Výzva Údržba HOZ Krumsín O1

Vážení dodavatelé,
oslovujeme Vás výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku Údržba HOZ Krumsín O1.
Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.
Státní pozemkový úřad


Přílohy
- Výzva Údržba HOZ Krumsín.pdf (346.20 KB)