Veřejná zakázka: Údržba HOZ Krumsín O1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 30200
Systémové číslo: P20V00002659
Evidenční číslo zadavatele: SPU 210103/2020
Datum zahájení: 24.07.2020
Nabídku podat do: 07.08.2020 13:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba HOZ Krumsín O1
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Krumsín, obec Krumsín, okres Prostějov, ORP Prostějov – vysečení divokého porostu a vodního rostlinstva s následným shrabáním a uložením na břehových hranách, odstranění křovin, které se nachází v průtočném profilu koryta včetně jejich likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, odstranění větví z koryta odvodňovacího zařízení včetně ekologické likvidace dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, odstranění splavené ornice a úprava průtočného profilu HOZ svahováním. Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v celkové délce 0,950 km v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ. Účelem zakázky je předejít vzniku havarijních situací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 272 045 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Prostějov

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz) nebo na adresu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky