Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Provedení hydrogeologického průzkumu jako podklad pro zpracování PD sanačních a bouracích prací v areálu kompostárny v k. ú. Dolní Měcholupy
Odesílatel Veronika Fábiková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.06.2015 15:34:22
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu


Přílohy
- Příloha č.1 k návrhu smlouvy o dílo.docx (30.29 KB)
- Příloha č. 7 - Návrh smlouvy o dílo - provedení hydrogeologického průzkumu.docx (48.06 KB)
- Příloha č.6.pdf (266.33 KB)
- Příloha č.5.docx (29.96 KB)
- Příloha č.4.docx (27.19 KB)
- Příloha č.3.docx (26.65 KB)
- Příloha č.2.docx (28.48 KB)
- Příloha č.1.docx (29.59 KB)
- Výzva.pdf (513.37 KB)