Veřejná zakázka: Provedení hydrogeologického průzkumu jako podklad pro zpracování PD sanačních a bouracích prací v areálu kompostárny v k. ú. Dolní Měcholupy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4044
Systémové číslo: P15V00002402
Počátek běhu lhůt: 24.06.2015
Nabídku podat do: 03.07.2015 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Provedení hydrogeologického průzkumu jako podklad pro zpracování PD sanačních a bouracích prací v areálu kompostárny v k. ú. Dolní Měcholupy
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení hydrogeologického průzkumu za účelem zjištění existence a rozsahu případného znečistění podzemních vod, zemin a stavebních konstrukcí v areálu kompostárny v k.ú. Dolní Měcholupy a zpracování závěrečné zprávy z provedeného hydrogeologického průzkumu, který bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace sanačních a bouracích prací předmětné kompostárny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro hl. město Prahu
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy