Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Dědina
Odesílatel Jitka Gardavská
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.06.2020 16:01:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 3 Nová Dědina_podpis.pdf (315.60 KB)