Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění rámcové dohody pro zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve správě KPÚ pro Pardubický kraj na období 2020 - 2021
Odesílatel Jaroslav Frič
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.01.2020 13:04:15
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Vyzva k podani nabidky-ZP.pdf (421.38 KB)