Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Ekologický audit
Odesílatel Marie Konvičná
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.01.2020 11:21:41
Předmět Výzva k podání nabídek

Dobrý den, zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.

S pozdravem
Mgr. Marie Konvičná


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek_podepsané.pdf (320.44 KB)
- Příloha č. 1 - Krycí list.docx (34.50 KB)
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx (25.28 KB)
- Příloha č. 3 - Seznam významných služeb.docx (25.73 KB)
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení - souhlasy.docx (29.41 KB)
- Příloha č. 5 - Návrh rámcové dohody.docx (57.25 KB)
- Příloha č.1 RD - Objednávka EA.docx (80.82 KB)
- Příloha č.2 RD - Metodický pokyn č.379 z 20.května 1992.pdf (416.70 KB)
- Příloha č.3 RD - Rozpočet projektových prací.xlsx (15.57 KB)