Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění bezpečnostních služeb
Odesílatel Jan Kourek
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.09.2019 14:12:27
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
Česká republika – Státní pozemkový úřad Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku.

„Zajištění bezpečnostních služeb“

S pozdravem Ing. Jan Kourek


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek_ve_ZPR.pdf (242.76 KB)