Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Běleč u Litně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7433
Systémové číslo: P16V00001021
Evidenční číslo zadavatele: 6VZ2081/2016-537203
Počátek běhu lhůt: 13.07.2016
Nabídku podat do: 26.08.2016 08:15
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Běleč u Litně
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Běleč u Litně v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb. a vyhláškou č. 13/2014 Sb., včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu - digitální katastrální mapy (DKM) a vyhotovení veškeré potřebné dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové úpravy a pro rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 950 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Pod Hájem 324
267 01 Králův Dvůr

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky