Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy Gruna - Žipotín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6483
Systémové číslo: P16V00000078
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ18605/2015-544101
Počátek běhu lhůt: 01.12.2015
Nabídku podat do: 15.12.2015 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Komplexní pozemkové úpravy Gruna - Žipotín
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Gruna a Žipotín a části katastrálního území Borušov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a vytyčování hranic pozemků dle zapsané digitální katastrální mapy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 790 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
B. Němcové 231
530 02 Pardubice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky