Veřejná zakázka: KoPÚ Želvice - dodatečné služby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6409
Systémové číslo: P16V00000004
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ19323/2015-504201
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 629755
Počátek běhu lhůt: 08.12.2015
Nabídku podat do: 14.12.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KoPÚ Želvice - dodatečné služby
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Tato veřejná zakázka byla zahájena v roce 2013 jako Veřejná zakázka nadlimitní na služby zadaná v otevřeném řízení (dále jen „VZ“). Zadavatelem byl Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj. Zakázka byla zadána pod názvem Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území PJ, PS a R – 2013, Pobočka Plzeň. Požadavkem na dodatečné služby je dotčena její část 2 (Želvice).
V průběhu prací na KoPÚ Želvice došlo k změně obvodu a k rozšíření zájmového území KoPÚ Želvice. Došlo k celkovému navýšení počtu měrných jednotek (MJ) v jednotlivých pracovních úkonech.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  V průběhu prací na šetření obvodů KoPÚ Želvice byl vznesen požadavek Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň-jih na změnu obvodů a rozšíření zájmového území KoPÚ Želvice.
  Bylo svoláno jednání na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih za účasti SPÚ, Pobočky Plzeň a zpracovatele díla Ing. Tomandlové Jitky. Z tohoto jednání vyplynula změna kat. hranic a rozšíření obvodu o území, jak je zakresleno na přiložených snímcích z mapy.
  Požadovanými změnami kat. hranic dojde k vylepšení kat. mapy a dotažení kat. hranic na v terénu znatelné hranice. Vlastníky pozemků v dotčeném území jsou účastníci řízení KoPÚ Želvice.
  Na základě provedených šetření v terénu a provedených jednání došla Pobočka Plzeň k závěru, že požadované změny jsou ku prospěchu celé KoPÚ Želvice a tím i ke zdárnému dokončení celé komplexní pozemkové úpravy.
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 25 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nerudova 35,
301 00 Plzeň

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky