Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení pro realizaci protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6211
Systémové číslo: P15V00004541
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ17581/2015-504204
Počátek běhu lhůt: 03.12.2015
Nabídku podat do: 15.12.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení pro realizaci protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je provedení veřejné zakázky s názvem: „Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení pro realizaci protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra“, která bude sloužit k podání žádosti o stavební povolení pro realizaci souboru protipovodňových opatření vyplývající ze schváleného plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra. Jednotlivé stavební objekty jsou uvedeny níže.
- Stavební objekt SO 1: Těchlovice u Stříbra - polní cesta PCN 1
- Stavební objekt SO 2: Těchlovice u Stříbra - polní cesta PCN 2
- Stavební objekt SO 3: Těchlovice u Stříbra - retenční nádrž RN1
- Stavební objekt SO 4: Těchlovice u Stříbra - suchý poldr SP1
- Stavební objekt SO 5: Těchlovice u Stříbra - revitalizace zatrubněné části Těchlovického potoka V1
- Stavební objekt SO 6: Těchlovice u Stříbra - realizace skladebního prvku ÚSES - lokální biokoridor LBK 36-34
- Stavební objekt SO 7: Těchlovice u Stříbra - realizace skladebního prvku ÚSES - lokální biocentrum LBC PP 36

Součástí této veřejné zakázky je zajištění činnosti autorského dozoru projektanta.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
náměstí Generála Píky 2110/8
326 00 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky