Veřejná zakázka: Zajištění nového elektronického nástroje pro zadávání VZ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000070
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 552
Systémové číslo: P14V00000552
Počátek běhu lhůt: 26.02.2014

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění nového elektronického nástroje pro zadávání VZ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo spočívající v konfiguraci nastavitelných parametrů grafického uživatelského rozhraní E-ZAKu, převodu veřejných zakázek do E-ZAKu, registraci a proškolení uživatelů objednatele podle zadání objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a zpřístupnit dílo objednateli.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 546 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky