Veřejná zakázka: Projektová dokumentace real.společných zařízení k.ú.Kladníky-I.etapa

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001098
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 500
Systémové číslo: P14V00000500
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ17425/2013-521204
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.12.2013
Nabídku podat do: 15.01.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Projektová dokumentace real.společných zařízení k.ú.Kladníky-I.etapa
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je vyhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a k realizaci stavby společných zařízení navržených v komplexní pozemkové úpravě v k.ú.Kladníky, včetně zajištění stavebního povolení a výkon autorského dozoru při realizaci stavby. Jedná se o 5 polních cest se svodnými průlehy pro zajištění bezpečného svedení srážkových vod mimo zastavěné území obce Kladníky, včetně doprovodné zeleně.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 433 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky