Veřejná zakázka: Vypracování PD vč. GTP a AD pro VC6 Vlkovice u Mar. Lázní II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 47288
Systémové číslo: P24V00001763
Evidenční číslo zadavatele: PD/SP7288/2024-529101
Datum zahájení: 09.07.2024
Nabídku podat do: 24.07.2024 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování PD vč. GTP a AD pro VC6 Vlkovice u Mar. Lázní II
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro výstavbu vedlejší polní cesty VC6 na parcele č. 1149 v katastrálním území Vlkovice u Mariánských Lázní. Součástí vypracování PD bude provedení podrobného geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby, včetně stavebního povolení a následně provedení autorského dozoru stavby (dále jen „AD“).
Návrhem opatření je výstavba polní cesty s délkou 256 m, plochou záboru 2 670 m2.
Cesta VC6 umožňuje obsluhu pozemků v sousedním k.ú. Martinov u Mariánských Lázní. Cesta navazuje na komunikaci III/2303, dále pokračuje východním směrem a její úprava končí na hranici k.ú., před místem křížení s železniční tratí. Před místem ukončení úpravy je navrženo místo pro otáčení (obratiště). V místě obratiště se předpokládá napojení realizace komunikace pro pěší Martinov – Vlkovice.

Výsledkem výběrového řízení bude uzavření dvou smluv o dílo – SoD na zpracování PD a SoD na provedení AD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 186 900 Kč bez DPH
  Z toho:
  - Vypracování PD: 166 400 Kč bez DPH
  - Provedení AD: 20 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy