Veřejná zakázka: Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku a po KoPÚ v k.ú. Rudné

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 44434
Systémové číslo: P23V00003237
Evidenční číslo zadavatele: PÚ/SP9688/2023/529101
Datum zahájení: 27.09.2023

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku a po KoPÚ v k.ú. Rudné
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí geodetických služeb ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o vytyčení hranic pozemků dle schválených návrhů KoPÚ pro dvě k.ú Vysoká Pec u Nejdku - 287 MJ a k.ú. Rudné - 477 MJ.
Zakázka je tak dělena na dvě části:
Část 1 - Vytyčení pozemků po KoPÚ v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku
Část 2 - Vytyčení pozemků po KoPÚ v k.ú. Rudné
Ve smyslu § 12 odst. 2 zákona číslo 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona číslo 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, včetně stabilizace lomových bodů vytyčených hranic pozemků trvalým způsobem a dodávky materiálu pro stabilizaci, fyzické předání hranic vlastníkům předmětných pozemků, vyhotovení příslušné dokumentace a její předání zadavateli, katastrálnímu úřadu a vlastníkům předmětných pozemků.
Smlouva o dílo bude uzavřena na každou část zvlášť.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 086 400 Kč bez DPH
  Část 1 - Vytyčení pozemků po KoPÚ v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku - 350 400,- Kč bez DPH
  Část 2 - Vytyčení pozemků po KoPÚ v k.ú. Rudné - 736 000,- Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy