Veřejná zakázka: Posouzení projektů Státního pozemkového úřadu zařazených do programu „Národní plán obnovy“ z hlediska dodržení zásady „Do No Significant Harm“ – „významně nepoškozovat, také zásadně nepoškozovat environmentální cíle“, „zásada zásadně neškodit“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 41918
Systémové číslo: P23V00000721
Evidenční číslo zadavatele: OZ / SZ SPU 076581/2023
Datum zahájení: 28.02.2023
Nabídku podat do: 07.03.2023 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Posouzení projektů Státního pozemkového úřadu zařazených do programu „Národní plán obnovy“ z hlediska dodržení zásady „Do No Significant Harm“ – „významně nepoškozovat, také zásadně nepoškozovat environmentální cíle“, „zásada zásadně neškodit“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Posouzení 77 projektů zařazených k financování z NPO, z hlediska dodržení zásady DNSH v souladu s legislativou Evropské unie, uvedenou v bodě 1.
Aby bylo zajištěno, že je opatření v souladu s Technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“, kritéria způsobilosti předkládaných projektů vyžadují, aby byly vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí, konkrétně s rámcovou směrnicí o vodě, směrnicí o povodních, směrnicí o stanovištích a směrnicí o ochraně ptáků, směrnicemi o posuzování vlivů na životní prostředí a strategickém posuzování vlivů na životní prostředí.
• Seznam projektů zařazených do NPO je přílohou č. 1 Objednávky.
• Podkladem pro posouzení projektů budou projektové dokumentace poskytnuté Objednatelem. Projektové dokumentace budou zhotoviteli předány elektronicky prostřednictvím služby owncloud SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 267 273 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky