Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy Žabokliky a Sedčice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 39402
Systémové číslo: P22V00002201
Evidenční číslo zadavatele: SP8189/2022-508207
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-031631
Datum zahájení: 05.08.2022
Nabídku podat do: 07.09.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy Žabokliky a Sedčice
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Zakázka je dělená na 2 části v rámci jednoho zadávacího řízení. Předmětem zakázky je provedení díla - návrhu komplexních pozemkových úprav: Část 1 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce a Část 2 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sedčice a části k.ú. Žabokliky, včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 podle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
Část 1 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Žabokliky a části katastrálního území Čeradice u Žatce, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“).
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území Žabokliky a část katastrálního území Čeradice u Žatce mimo zastavěné území obce Žabokliky (1 celek) a souvislých komplexů lesních pozemků v jižní a východní části (2 celky). Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Žabokliky a část katastrálního území Čeradice u Žatce 412 ha.

Část 2 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sedčice a části k.ú. Žabokliky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Sedčice a části katastrálního území Žabokliky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“).
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území Sedčice a část katastrálního území Žabokliky mimo zastavěné území obce Sedčice (3 celky) a souvislých komplexů lesních pozemků v jižní a východní části (2 celky). Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Sedčice a část katastrálního území Žabokliky 348 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 792 977 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy