Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy Mnichov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 37452
Systémové číslo: P22V00000252
Evidenční číslo zadavatele: SP2836/2022-505206
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-019024
Datum zahájení: 17.05.2022
Nabídku podat do: 23.06.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy Mnichov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Mnichov a navazujících částech sousedících katastrálních území Katovice a Krty u Strakonic, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území Mnichov (obec Mnichov), mimo zastavěné území obce a navazující části sousedících katastrálních území Katovice (obec Katovice) a Krty u Strakonic (obec Krty-Hradec). Celková předpokládaná výměra obvodu pozemkové úpravy je 807 ha (z toho 807 ha řešené dle §2 a 0 ha neřešené dle §2).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 263 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihočeský kraj
 • Strakonice

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy