Veřejná zakázka: PD a AD - Polní cesty C05, C11 v k.ú. Skalice u Smiřic, Skalička nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 36414
Systémové číslo: P21V00004491
Evidenční číslo zadavatele: SP11677/2021-514201
Datum zahájení: 23.11.2021
Nabídku podat do: 08.12.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD a AD - Polní cesty C05, C11 v k.ú. Skalice u Smiřic, Skalička nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací staveb (DSP, DPS) polních cest, vč. provedení podrobného geotechnického průzkumu a zajištění autorského dozoru staveb po dobu provádění díla u polních cest C 05 a C11 k. ú. Skalice u Smiřic a k.ú. Skalička nad Labem (okres Hradec Králové), dle stanovených prioritních staveb, na základě schváleného PSZ a komplexních pozemkových úprav.
Zakázka není dělena na části.
Součástí zpracování PD a AD účelových komunikací – polních cest s názvem C 05 ve dvou sousedících katastrálních územích a cesty C11 bude proveden podrobný geotechnický průzkum, navrženy propustky, výhybny a sjezdy na zemědělsky obhospodařované pozemky, odvodnění, dopravní značení atd. Celková délka navrhovaných cest je cca 1 817 m, kategorie P 5,0/30, povrch z asfaltobetonu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SPÚ, Pobočka Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky