Veřejná zakázka: TDS a výkon KBOZP pro vodní nádrž VN 5 a polní cestu VPC 3 v k. ú. Neuměř

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 35581
Systémové číslo: P21V00003658
Evidenční číslo zadavatele: SP7369/2021-504202
Datum zahájení: 08.09.2021
Nabídku podat do: 24.09.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TDS a výkon KBOZP pro vodní nádrž VN 5 a polní cestu VPC 3 v k. ú. Neuměř
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění technického dozoru stavebníka ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 183/2006Sb., (stavební zákon), zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zabezpečení činnosti koordinátora BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů pro níže uvedené stavby.
V souladu s prioritami postupu realizací PSZ budou realizována vodohospodářská a dopravní opatření v k. ú. Neuměř, okres Domažlice. Vlastní realizace stavebních prací na výstavbě vodní nádrže VN 5 a polní cestě VPC 3 včetně vegetačních úprav budou probíhat v předpokládaném termínu od 11/2021 do 11/2022.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 340 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SPÚ, Pobočka Domažlice,
Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky