Veřejná zakázka: Část 2 - Projektová dokumentace, autorský dozor a GTP pro polní cesty C 3 a C 10 v k. ú. Lažany u Chomutova

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 34611
Jedná se o část veřejné zakázky: PD a AD pro realizace PSZ v okrese Chomutov 2021
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Projektová dokumentace, autorský dozor a GTP pro polní cesty C 3 a C 10 v k. ú. Lažany u Chomutova

Stručný popis předmětu:
Vyhotovení projektové dokumentace na realizaci stavby polních cest C 3 a C 10 v k. ú. Lažany u Chomutova na základě schváleného plánu společných zařízení v rámci KoPÚ Lažany u Chomutova. Výkon autorského dozoru nad realizací staveb. Zpracování geotechnického průzkumu pro polní cesty.

Dílo (GTP) bude obsahovat:
A) Identifikační údaje
B) Popis stavby včetně objektů
C) Rozbor dostupných podkladů
1. Popis geologických poměrů
2. Popis hydrogeologických poměrů
D) Popis geologického profilu průzkumných sond
E) Protokoly o laboratorních zkouškách
F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení)
G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond)

Nastavení délky záruční lhůty za jakost díla (v celých měsících) nad rámec zákona.


Předpokládaná hodnota

  • 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ústecký kraj
  • Chomutov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky