Veřejná zakázka: Část 4: PD - Polní cesta VC1 v k.ú. Bojmany

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 33851
Jedná se o část veřejné zakázky: Projektové dokumentace 2021 - okres Kutná Hora
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Část 4: PD - Polní cesta VC1 v k.ú. Bojmany

Stručný popis předmětu:
Vedlejší polní cesta (parcela č. 344 k.ú. Bojmany) P 4,0/20 jednopruhová, délka 1,035 km, asfaltový kryt, v případně možnosti bude navržena jako kolejová cesta. Součástí stavby jsou výhybny, zasakovací šachty, doprovodná zeleň.


Předpokládaná hodnota

  • 140 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Kutná Hora

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky