Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy Městec nad Dědinou a Komplexní pozemkové úpravy Očelice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 33458
Systémové číslo: P21V00001534
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-016214
Datum zahájení: 04.05.2021
Nabídku podat do: 09.06.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy Městec nad Dědinou a Komplexní pozemkové úpravy Očelice
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Městec nad Dědinou a komplexních pozemkových úprav v k.ú. Očelice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Díla budou sloužit jako podklady pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrhy KoPÚ budou vyhotoveny podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“).
Zadavatel v souladu s §101 zákona č. 134/2016 Sb. rozděluje tuto veřejnou zakázku na níže uvedené části a vymezuje jejich předmět takto:
Část A: Komplexní pozemkové úpravy Městec nad Dědinou (252 ha)
Část B: Komplexní pozemkové úpravy Očelice (228 ha)

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 700 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy