Veřejná zakázka: Revitalizace Černého potoka v k. ú. Klenčí pod Čerchovem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 33106
Systémové číslo: P21V00001182
Evidenční číslo zadavatele: SP2237/2021-504202
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-020132
Datum zahájení: 15.04.2021
Nabídku podat do: 10.05.2021 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace Černého potoka v k. ú. Klenčí pod Čerchovem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V souladu s prioritami postupu realizací PSZ budou realizovány stavby, jejichž cílem je zadržení vody v krajině a zlepšení vodních poměrů v krajině. Realizace stavebních prací dle projektové dokumentace bude mít vliv na životní prostředí. Stavbou dojde k vytvoření mnoha nových biotopů a bude podpořeno zadržování vody v krajině. Dále bude zpomalen odtok vody z lokality. Vegetační úpravy zahrnují nezbytné kácení a výsadbu stromů.
Účelem revitalizace Černého potoka jsou přírodě blízká opatření, které mají připravit vhodné podmínky pro znovu obnovení přirozeného vývoje toku. Nová trasa toku bude vedena co nejblíže původní historické trase koryta. Původní délka řešeného území bude prodloužena o 94 m. Nové koryto bude mít pozvolnější sklon.
V místě křížení původního toku s novým jsou navrženy průtočné tůně. V místě výtoku z tůně a nárazového břehu je navrženo kamenné opevnění pro zabránění možného vymílání. Tůně budou prováděny jako zemní se sklonem břehů 1:3 - 1:8. V místě zbudovaných tůní bude stávající kamenné opevnění odstraněno a opětovně využito.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 090 015 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky