Veřejná zakázka: Vypracování znaleckých posudků – JMK 2021-2023

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 32440
Systémové číslo: P21V00000516
Evidenční číslo zadavatele: SP648/2021-523101
Datum zahájení: 23.02.2021
Nabídku podat do: 10.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování znaleckých posudků – JMK 2021-2023
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování znaleckých posudků v následujícím rozsahu:
• Ocenění náhrad za nevydané nemovitosti a ocenění vydávaných náhradních nemovitostí v rámci zákona o půdě č. 229/1991 Sb., podle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 182/1988 Sb., ve znění vyhl. č. 316/1990 Sb., kterou se doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků.
• Určení obvyklé ceny a zjištěné ceny podle zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 441/2013 Sb. pro účely realizace převodů nemovitostí a směn dle zákonů č. 503/2012 Sb., č. 92/1991 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 219/2000 Sb. pro určení ceny práva a jiné majetkové hodnoty (obvyklé nájemné, cena věcných břemen aj.), pro výpočet náhrady škody na majetku.
• Určení srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě (byty, domy) podle nařízení vlády č. 453/2013 Sb.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husinecká 1024/11a
13000 Praha

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy