Veřejná zakázka: KoPÚ Zbenice

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 31733
Jedná se o část veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v oblasti plánované D4
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: KoPÚ Zbenice

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění části nadlimitní veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Zbenice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.


Předpokládaná hodnota

  • 1 595 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky