Veřejná zakázka: Část 4: Studie pozemkových úprav souvisejících s realizací stavby „I/33 Náchod - obchvat“

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 31707
Jedná se o část veřejné zakázky: Studie pozemkových úprav souvisejících s výstavbou vybraných staveb ŘSD ČR, Správy Hradec Králové, na území Královéhradeckého kraje
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Část 4: Studie pozemkových úprav souvisejících s realizací stavby „I/33 Náchod - obchvat“

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vypracování studie pozemkových úprav vyvolaných stavebníkem ŘSD ČR, stavební činností - stavbou „I/33 Náchod - obchvat“, která stanoví rozsah území dotčeného činností stavebníka a jeho podíl na nákladech pozemkových úprav. Dotčená k.ú. Náchod, Vysokov, Provodov, Kramolna, Městská Kramolna, Babí u Náchoda, Dolní Radechová, Běloves. Celkem 611 ha.


Předpokládaná hodnota

  • 171 080 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Královéhradecký kraj
  • Náchod

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky