Veřejná zakázka: Zpracování projektových dokumentací prvků plánů společných zařízení 2013 - ČÁST D: Projektová dokumentace Lavičné - I. etapa

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000926
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 304
Systémové číslo: P14V00000304
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ11990/2013-544101
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 371163
Počátek běhu lhůt: 21.10.2013

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektových dokumentací prvků plánů společných zařízení 2013 - ČÁST D: Projektová dokumentace Lavičné - I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a pro provádění stavby pro realizaci vybraných prvků plánů společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území v působnosti Pobočky Svitavy:
• Lavičné - ČÁST D: Projektová dokumentace Lavičné - I. etapa: Polní cesta C 8, Polní cesta C 9 včetně interakčního prvku IP 3, Polní cesta C 10 včetně interakčního prvku IP 2, Protierozní opatření PEO 1, PEO 2, PEO 3, PEO 6

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky