Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Břežany u Žatce

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 28255
Jedná se o část veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy Číňov, Břežany u Žatce a Nové Sedlo u Žatce
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Břežany u Žatce

Stručný popis předmětu:
Provedení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břežany u Žatce, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Výměra dotčeného území činí 208 ha.


Předpokládaná hodnota

  • 1 497 600 Kč bez DPH
    Do předpokládané hodnoty části veřejné zakázky je zahrnuta i předpokládaná hodnota změn závazků ze smlouvy (20 %), jejichž možnost je vyhrazena v zadávací dokumentaci podle § 100 odst. 1 zákona.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky