Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sklenov

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 25925
Jedná se o část veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rychaltice a Sklenov
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sklenov

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Sklenov včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Předmětné dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Celková předpokládaná výměra je 461 ha.


Předpokládaná hodnota

  • 3 205 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky