Veřejná zakázka: Část 2 - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Trhonín

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 24413
Jedná se o část veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svatá Maří a Trhonín
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Trhonín

Stručný popis předmětu:
Zpracování kompletního návrhu KoPÚ v k. ú. Trhonín, včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM. KoPÚ byly zahájeny v lednu 2018 v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 a 3 zákona číslo 139/2002 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“). Jedná se o území v územní působnosti Obce Svatá Maří. Celková výměra katastrálního území Trhonín je 303,8580 ha. Do obvodu pozemkových úprav bude zahrnuto celé katastrální území. Výměra pozemků v obvodu pozemkových úprav řešených je 302 ha. U pozemků, které nebudou vyžadovat řešení ve smyslu ustanovení § 2 zákona, bude obnoven soubor geodetických informací. Plán společných zařízení bude plně vycházet z platného územního plánu a zpracované studie odtokových poměrů území. Výsledné mapové dílo bude zpracováno dle schváleného návrhu pozemkových úprav.


Předpokládaná hodnota

  • 2 189 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky