Veřejná zakázka: Část 1 - KPÚ Michalovice

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2318
Jedná se o část veřejné zakázky: KPÚ Michalovice, KPÚ Záboří nad Labem, KPÚ Žandov

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - KPÚ Michalovice

Stručný popis předmětu:
Zpracování kompletních elaborátů geodetických prací pro zpracování návrhů pozemkových úprav, zpracování elaborátů geod. prací sloužících pro zápis komplexních pozemkových úprav do katastru nemovitostí a vytyčení nových vlastnických hranic to vše pro k.ú. Michalovice.


Předpokládaná hodnota

  • 1 650 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky