Veřejná zakázka: Projektová dokumentace a autorský dozor pro stavbu „Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. - I. etapa“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 21161
Systémové číslo VZ: P18V00004149
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ10135/2018-571101
Datum zahájení: 12.09.2018
Nabídku podat do: 26.09.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace a autorský dozor pro stavbu „Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. - I. etapa“
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby vč. geologicko-technického průzkumu, vyřízení pravomocného stavebního povolení a zajištění autorského dozoru.

Stavba zahrnuje:
- rekonstrukci hlavní polní cesty C2b v délce 2 248 m, vč. 3 hospodářských sjezdů, vyčištění stávajícího odvodňovacího příkopu, zkapacitnění trubního propustku TP24 a výsadby liniové zeleně IP7
- výstavbu hlavní polní cesty C4 v délce 409 m
- výstavbu vedlejší polní cesty C38 v délce 656 m včetně dvou trubních propustků
- akumulační prostor AP3 zvýšením nivelety polní cesty C38
- akumulační prostor AP4 formou kamenné přehrážky o výšce 3 m
- výstavbu doplňkové polní cesty C146 v délce 221 m
- výstavbu vedlejší polní cesty C22b (jen úsek od silnice III/4787 k cestě C60) v délce cca 460 m
-výstavbu vedlejší polní cesty C60 v délce 211 m

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy