Veřejná zakázka: Část 1 KoPÚ v k.ú, Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč, a KoPÚ v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 20837
Jedná se o část veřejné zakázky: „KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic, Čichalov, Třebouň a Bezděkov u Prachomet“
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 KoPÚ v k.ú, Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč, a KoPÚ v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč, Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky, včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).


Předpokládaná hodnota

  • 4 232 418 Kč bez DPH

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky