Veřejná zakázka: KoPÚ D35_2.etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 20819
Systémové číslo: P18V00003807
Evidenční číslo zadavatele: 544101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-027357
Datum zahájení: 09.08.2018
Nabídku podat do: 17.09.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KoPÚ D35_2.etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Časy, Dašice a Velké Koloděje (kromě podstatné částí katastrálního území Velké Koloděje (cca 330 ha) je do obvodu komplexní pozemkové úpravy zahrnuta také část k. ú. Lány u Dašic (cca 195 ha), k. ú. Časy (cca 4,2 ha) a k.ú. Dašice (cca 1,5 ha)), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrhy všech KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Díla budou sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhů pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrhy KoPÚ budou vyhotoveny podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“).
KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů, protierozních a protipovodňových opatření.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 440 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky