Veřejná zakázka: Návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Březnice u Bechyně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2080
Systémové číslo: P15V00000443
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60003008
Počátek běhu lhůt: 15.08.2006
Nabídku podat do: 05.09.2006 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Březnice u Bechyně
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
VZ byla zahájena před účinností zákona č. 503/2012 Sb. o státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. Před vznikem Státního pozemkového úřadu a byla původně uveřejněna na profilu e-AGRI zadavatele MZe-ČR, Sekce Ústřední pozemkový úřad.
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zhotovení projektu „Návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Březnice u Bechyně“, podle zákona 139/2002 a jeho novel, pro dané katastrální území, včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kromě vytyčení lesních pozemků a včetně zapracování již vytyčených lesních pozemků do návrhu KPÚ. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhů pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona 139/2002 Sb., popřípadě o zrušení nebo zřízení věcného břemene.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 760 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Státní pozemkový úřad, Pobočka Tábor,
Husovo nám. 2938,
390 02 Tábor

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky