Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy Osečnice a Komplexní pozemkové úpravy Lomy u Osečnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 20726
Systémové číslo: P18V00003714
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-026492
Datum zahájení: 01.08.2018
Nabídku podat do: 05.09.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy Osečnice a Komplexní pozemkové úpravy Lomy u Osečnice
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Osečnice a komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lomy u Osečnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Díla budou sloužit jako podklady pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrhy KoPÚ budou vyhotoveny podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“).
Zadavatel v souladu s §101 zákona č. 134/2016 Sb. rozděluje tuto veřejnou zakázku na níže uvedené části a vymezuje jejich předmět takto:
Část A: Komplexní pozemkové úpravy Osečnice
Část B: Komplexní pozemkové úpravy Lomy u Osečnice

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 799 500 Kč bez DPH
  část A: 4 517 000,00 Kč bez DPH
  část B: 1 282 500,00 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy