Veřejná zakázka: Ochranná retenční nádrž Lichnov II

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P10V00000440
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1952
Systémové číslo: P15V00000316
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ3589/2011-130767
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60053951
Počátek běhu lhůt: 14.12.2010
Nabídku podat do: 10.01.2011 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Ochranná retenční nádrž Lichnov II
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Tato veřejná zakázka byla zahájena před účinností zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. před vznikem Státního pozemkového úřadu a byla původně uveřejněna na profilu eAGRI zadavatele MZe ČR, Sekce Ústřední pozemkový úřad pod identifikátorem P10V00000440.

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je zhotovení stavebního díla s názvem "Ochranná retenční nádrž Lichnov II", které je jedním z komponentů Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lichnov u Bruntálu, v níž je navrženo komplexní řešení protierozní a protipovodňové ochrany předmětného území.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 89 467 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o.
Jiřího nám. 4/I
290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky