Veřejná zakázka: Studie odtokových poměrů Dobřany v katastrálních územích Dobřany, Šlovice, Chlumčany a Vstiš

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18312
Systémové číslo VZ: P18V00001300
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ4915/2018-504201
Datum zahájení: 19.04.2018
Nabídku podat do: 03.05.2018 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Studie odtokových poměrů Dobřany v katastrálních územích Dobřany, Šlovice, Chlumčany a Vstiš
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace a rozsah požadovaného plnění:
Účelem je vypracování Studie odtokových poměrů Dobřany v katastrálních územích Dobřany, Šlovice, Chlumčany a Vstiš, která vyhodnotí především odtokové a erozní poměry, navrhne systém protierozních a protipovodňových opatření a vyhodnotí účinnost navržených opatření. Předpokládaná rozloha území je cca 3 050 ha.
Studie bude podkladem pro zpracování plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dobřany. Řešení této studie nebude ovlivňováno průběhem administrativních hranic katastrálního území a zohlední také průchod zvýšených průtoků zastavěnými částmi obce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 067 500 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky