Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bažantov a v k.ú. Pořejov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15545
Systémové číslo: P17V00004145
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ14942/2017-504204
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-028259
Datum zahájení: 12.10.2017
Nabídku podat do: 20.11.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bažantov a v k.ú. Pořejov
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bažantov a v k.ú. Pořejov (dle zákona č. 139/2002 Sb.), včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb. vyhlášky o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen "dílo").
Dílo, kromě "vytyčení pozemků dle zapsané DKM" bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové úpravy a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 325 500 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota části 1) k.ú. Bažantov je 3 773 000,-Kč bez DPH.
  Předpokládaná hodnota části 2) k.ú. Pořejov je 3 552 500,- Kč bez DPH .

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
pro část 1) k.ú. Bažantov na adresu pro podání nabídek: https://zakazky.spucr.cz/vz00015562
pro část 2) k.ú. Pořejov na adresu pro podání nabídek: https://zakazky.spucr.cz/vz00015563

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky