Veřejná zakázka: Vypracování projektových dokumentací pro realizaci účelových komunikací C1, C6 a C15 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou, včetně výkonu autorského dozoru při jejich realizaci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14756
Systémové číslo: P17V00003358
Evidenční číslo zadavatele: 495563
Datum zahájení: 08.08.2017
Nabídku podat do: 28.08.2017 13:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektových dokumentací pro realizaci účelových komunikací C1, C6 a C15 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou, včetně výkonu autorského dozoru při jejich realizaci
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování projektových dokumentací pro stavební povolení, pro zadání výběrového řízení pro realizaci účelových komunikací C1, C6 a C15 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou a zajištění autorského dozoru projektanta nad souladem prováděných staveb s ověřenou projektovou dokumentací. Hlavní polní cesta C1 má délku 2443 m a je navržena v kategorii P4,0/30 jako jednopruhová s asfaltobetonovým povrchem. Cesta C6 je navržena jako hlavní polní cesta v kategorii P4,0/30, jednopruhová s asfaltobetonovým povrchem. Délka její rekonstrukce je 1579 m. Cesta C15 má délku 2269 m a je navržena v kategorii P4,0/30 jako jednopruhová s asfaltobetonovým povrchem. Podél cest bude realizována doprovodná zeleň.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 755 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz výzva k podání nabídky na VZMR č.j. SPU 326868/2017

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky