Veřejná zakázka: Část 1 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Véska

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13839
Jedná se o část veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Véska a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Město u Bruntálu
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Véska

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu "Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Malá Véska", včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh komplexních pozemkových úprav bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Předmětné dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Návrh komplexních pozemkových úprav bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. Předpokládaná výměra obvodu pozemkové úpravy je 510 ha.


Předpokládaná hodnota

  • 2 885 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky