Smlouva: Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Odstranění silážní jámy v k.ú. Dolní Marklovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9869
Datum uzavření smlouvy: 20.09.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 153 048,49
Cena v Kč vč. DPH: 1 395 188,67
Zadávací řízení: Odstranění silážní jámy v k.ú. Dolní Marklovice

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Odstranění silážní jámy v k.ú. Dolní Marklovice

Schválil / podepsal

MSK-VZ

Stručný popis

V rámci veřejné zakázky dojde ke kompletnímu odstranění betonové silážní jámy 737 m2, ocelové jímky na jímání silážních šťáv 31 m2, betonové plochy 193 m2, černé skládky (domovní odpad) a náletové zeleně dle projektové dokumentace. Po odstranění stávajících konstrukcí bude provedeno rozrytí pláně v tl. 0,15m a zasypání plochy vhodnou zeminou.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy