Smlouva: Smlouva o dílo - Odstranění povodňových škod na objektu SO 03 - Otevřený příkop OP2 v k.ú. Krakořice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9800
Evidenční číslo: 743-2019-521101
Datum uzavření smlouvy: 11.09.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 327 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 395 670,00
Zadávací řízení: Odstranění povodňových škod na objektu SO 03 - Otevřený příkop OP2 v k.ú. Krakořice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Odstranění povodňových škod na objektu SO 03 - Otevřený příkop OP2 v k.ú. Krakořice

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je realizace Odstranění povodňových škod na nově vybudovaném objektu SO 03 - Otevřený příkop OP2 (nově navržené technické řešení).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy