Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava Rožmitál a Benešov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9731
Evidenční číslo: 630-2019-514101
Datum uzavření smlouvy: 26.08.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 523 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 263 435,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemková úprava Rožmitál a Benešov

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava Rožmitál a Benešov

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou návrhů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rožmitál a Benešov u Broumova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Pro každé z obou k.ú. bude probíhat samostatné, oddělené řízení. Vzhledem k funkční i prostorové návaznosti obou území je účelné zadat dílo jako jeden celek.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy