Smlouva: Smlouva o dílo č. 642-2019-504101 - Odstranění čerpací stanice pohonných hmot Velenovy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9672
Evidenční číslo: 642-2019-504101Šm
Datum uzavření smlouvy: 23.08.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 206 085,95
Cena v Kč vč. DPH: 1 459 364,00
Zadávací řízení: Odstranění čerpací stanice pohonných hmot Velenovy

Název (předmět)

Smlouva o dílo č. 642-2019-504101 - Odstranění čerpací stanice pohonných hmot Velenovy

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Odstranění bývalé čerpací stanice pohonných hmot (ČS PHM) a skladu olejů na pozemku KN 2324/30, k.ú. Velenovy a následná sanace půdy na základě zjištění Hydrogeologického průzkumu a stanoviska České inspekce životního prostředí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy