Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Strupčice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9632
Evidenční číslo: 624-2019-508101
Datum uzavření smlouvy: 19.08.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 448 010,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 172 092,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Strupčice a Sušany

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Strupčice

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Strupčice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy