Smlouva: Smlouva o dílo - VHO a krajinná zeleň v k.ú. Studenec - I. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9631
Evidenční číslo: 633-2019-521101
Datum uzavření smlouvy: 19.08.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 13 856 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 16 765 760,00
Zadávací řízení: VHO a krajinná zeleň v k.ú. Studenec - I. etapa

Název (předmět)

Smlouva o dílo - VHO a krajinná zeleň v k.ú. Studenec - I. etapa

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení navržených komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Studenec.
SO 01 Nádrž N1
SO 02.102 Vedlejší polní cesta VC 70
SO 02.801 LBC 6
SO 02.802 IP 12
SO 02.803 RBK 1446
SO 03 Bezpečný odvod vod

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy