Smlouva: Smlouva o dílo - Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Skály u Protivína

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9608
Datum uzavření smlouvy: 14.08.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 237 950,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 707 920,00
Zadávací řízení: Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Skály u Protivína

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Skály u Protivína

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Skály u Protivína, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Do obvodu komplexních pozemkových úprav bude zahrnuto celé katastrální území obce Skály u Protivína mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území, t.j. území, na které bude vypracován návrh, je 1115 ha, předpokládaná výměra území, na které bude vyhotovena DKM je 1724 ha.
Při vypracování návrhu bude zhotovitel vycházet z podkladů již dokončených fakturačních celků, které zpracoval předchozí zhotovitel návrhu KoPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy